PA Sandström

PA Sandström

 

Biografi

PA Sandström (född 1970)

 

Bränningen
P‑A bränner med den äldsta bränntekniken man känner till. Det sker direkt på marken i en öppen vedeld. Först ska godset stå intill elden på förvärmning i två till tre timmar, för att långsamt värmas upp. Med jämna mellanrum måste man rotera föremålen så de blir lika varma runtom. Därefter läggs godset på glödbädden och eldningen fortsätter och stegras succesivt i cirka två till tre timmar ytterligare. Veden måste hela tiden läggas på så godset värms upp långsamt och jämnt. I slutet av bränningen är godset helt täckt med ved och glöd och har uppnått en temperatur av cirka 800 grader. Då slutar eldningen och godset får ligga och svalna långsamt. Man kan även göra effektbränningar. Då tar man ur godset i det läget. Keramiken läggs i en plåttunna innehållande till exempel sågspån. Spånet fattar eld och då lägger man på ett lock för att strypa syretillförseln/reducering som gör att godset blir svart.

P-A arbetar även med den japanska bränntekniken Raku.